Data Pengajar SDN Kedung Baruk 1

SRI ISTINI,M.M.Pd

NIP : 196810312000122001
Alamat : Surabaya
Status : Kepala Sekolah

AFIFAH WINARTI, S.Pd

NIP : 196709122008012008
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 3

EKA HARIYANI, S.Pd

NIP : 198712152019022003
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 4

ELOK KURNIASARI, S.Pd

NIP : 198306022014122003
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 1 & 2

ESTY SWASTININGSIH, S.Pd

NIP : 197101232014122002
Alamat : Surabaya
Status : Guru Bahasa Inggris

WIDARTI, S.Pd

NIP : 196606132007012009
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 1

IMAM BAHROZI, MM

NIP : 196402011992021001
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 5

MOCH. BAIDOWI

NIP : 196509032014121001
Alamat : Surabaya
Status : Guru Agama

NIRMALA OTTY SAQINA

NIP : 199405092019022002
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 5

TIKA MINZARI SULISTYOWATI

NIP : 199111042019022002
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 4

USWATUN KHASANAH

NIP : 197602222014122001
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 6

SRI WINARNI

NIP : 196604241988032020
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 6

RIA MARRIA

NIP : 198403132014022001
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 6

RATNA SETYA PURWANINGSIH

NIP : 197311041997072001
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 4

RAFENDRA ADITYA BAGUS ARDIANSYAH

NIP : 199403032022211016
Alamat : Surabaya
Status : Guru Olahraga

SUHARNINGSIH

NIP : 197207052022212006
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 4

SUMARNI

NIP : 196903102022212001
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 1 & 2

IIS SOLICHAH, S.Pd

NIP : 198307302023212027
Alamat : Surabaya
Status : Wali Kelas 2

YAHYA HENDROYONO

NIP : -
Alamat : Surabaya
Status : Guru Olahraga

LUM`ATUL ABIDAH

NIP : -
Alamat : Surabaya
Status : Guru Agama